Om konceptet "Ung Företagsamhet"


UF - FÖRETAGANDE


Som UF-företagare får du under ett läsår uppleva ett företags livscykel genom att starta, driva och avveckla ett UF-företag. Som stöd och hjälp finns lärare och rådgivare från näringslivet. Det är medlemmarna i UF-företaget som själva tar fram affärsidén och därefter startar verksamheten med produktion/ tjänsteutveckling, marknadsföring och försäljning. Som UF-företagare ges du möjlighet att ställa ut på Dag K mässan, tävla, samt delta på en mängd andra spännande aktiviteter. Under ditt UF-år år får du möjlighet att träna din förmåga att samarbeta, lösa problem, fatta beslut och knyta viktiga kontakter. Dessutom får man efter ett fullgjort UF-år ett meriterande intyg .

UF-företag kan drivas på samtliga gymnasieprogram.

Läs gärna elevernas intervju med Maria Sunesson och Emma Ekaremål på UF-Kronoberg, här.

Ung företagsamhet / Kronoberg

Ung Företagsamhet® är en icke vinstdrivande organisation med syfte att skapa fler företagsamma unga genom koncepten; Vårt samhälle, Se möjligheterna för grundskolan och UF-företagande för gymnasiet. Ung Företagsamhet finns i hela Sverige fördelat på ett förbund och 24 fristående regionala föreningar. Verksamheten finansieras främst med stöd från det lokala näringslivet, länets kommuner och regionförbund.